Ukážka z tréningu, Klárkine prvé video :-)

23.06.2013 14:57

www.youtube.com/watch?v=FMxi2-vkQro